parallax background

Gonna be a while?Grab
a place for a game

LOKACIJA
O Novom Sadu

Novi Sad/Újvidék/Neusatz je već tri veka, koliko postoji pod tim imenima, prostor raznolikog, bogatog kulturnog nasleđa mnogih naroda koji u njemu žive. Materijalna i nematerijalna kulturna baština stvarana u prošlim vekovima osnov je na kome počiva interaktivna mreža naučnih i kulturnih institucija, što Novi Sad danas čini prostorom aktivnog susreta kultura i različitih identiteta. Kreativna energija koju nose omladinske grupe i organizacije doprinela je da, uz već prepoznatljivu tradicionalnu kulturnu platformu, Novi Sad bude Evropska prestonica kulture 2022. i Omladinska prestonica Evrope 2019.
Novi Sad je grad muzeja, galerija, manifestacija od kojih je muzički festival EXIT stekao internacionalna priznanja i neospornu prepoznatljivost. Svojim urbanim središtem i ruralnim okruženjem Novi Sad posetiocima nudi agendu neverovatne sadržajnosti. U okolini urbanog gradskog jezgra koje obeležavaju barokne, neorenesansne, klasicističke i Bauhaus građevine, su izletišta, očuvani eko sistemi i kompleks pravoslavnih manastira na prostoru Nacionalnog parka Fruška gora. Salaši, čarde i vinski putevi na obodima Novog Sada posetiocima pružaju mogućnost da dožive svo bogatstvo gastronomije i seoskih običaja. Novi Sad, grad na Dunavu, grad evropske istorije I tradicije i balkanske gostoljubivosti je iskustvo koje vam nedostaje.

Dobro došli!
Za sve dalje informacije o gradu saznajte u Turističkoj organizaciji Novog Sada

Trg slobode 3, 21101 Novi Sad

+381(0)21 66 17 343; +381(0)21 66 17 344, tons@novisad.travel

Radnim danima od 08h do 20h
Subotom od 09h do 17h

Novosadski sajam

Novosadski sajam je vodeća sajamska kuća u Srbiji. Pored priređivanja sajmova i izložbi, bavi se i organizovanjem kongresa i stručnih skupova, marketinškim uslugama, skladištenjem robe i ugostiteljstvom.

Ukupna površina sajmišta je 23 hektara. Pored otvorenog prostora izlagačima je na raspolaganju i 30 hala, ukupne površine 64.000 m2. Objekti su zidani s kraja 50-ih godina 20. veka, do najnovijeg objekta, kompleksa "Master", završenog 2006. godine, ukupne površine 28.874 m2, u sklopu kojeg je u funkciji sajamskih i kongersnih aktivnosti gotovo polovina, a u poslovnom centru je sedište gotovo 100 firmi i institucija.

Kongresni centar Sajma prostire sa na površini od 2.230 m2 i predstavlja multifunkcionalan prostor koji za potrebe kongresa, seminara, konferencija, čine velika i šest manjih savremeno opremljenih kongresnih sala. Manje sale se po potrebi mogu pretvoriti u jedan prostor za velike skupove do 1.000 ljudi, a velika sala ima kapacitet 330 mesta. Savremena audio i video oprema, tehnička podrška za snimanje događaja, akreditacije gostiju i učesnika, kao i direktna veza restoranom s aulom – centralnim holom glavnog ulaza na Sajam, predstavlja funkcionalno, moderno arhitektonsko rešenje za potrebe korporativnih događaja, kongresnih ili drugih skupova.

Takođe, poslovnim partnerima Sajma značajna je i mogućnost korišćenja više od 500 parking mesta u krugu Sajmišta, a javna parkirališta u neposrednom okruženju Sajma, predstavljaju važnu prednost za organizovanje velikih događaja.